Селекція станції

Селекція багаторічних лучних трав

 • Цілеспрямована селекційна робота з лучними травами на станції розпочата з часу організації спеціалізованого відділу луківництва — 15 травня 1927 року, основним напрямком діяльності якого і була селекція багаторічних лучних трав, а також біоекологічні та технологічні питання організації лукопасовищного господарства в регіоні Волинського Полісся.
 • На протязі перших 3 років роботи відділу було проведено вивчення дикорослих популяцій лучних трав болота «Чемерне» (місця розташування станції), його околиць та заплав річок Случ і Горинь.
 • В 1929 році відділом проводилась селекційна робота з 8 видами багаторічних трав, а в 1934 році вже велась селекція з цими видами в селекційних розсадниках, закладених з відібраного після 8-річного вивчення місцевого матеріалу. В цьому ж році було закладено розсадники ще 4 видів трав.
 • В результаті 12-річної роботи в 1939 році на станції було виведено і затверджено польським Міністерством Землеробства місцеві сорти 10 видів багаторічних злакових трав: тонконога болотного, тонконога лучного, костриці лучної, костриці червоної, лисохвосту лучного, грястиці збірної, бекманії звичайної, мітлиці білої, тимофіївки лучної, очеретянки звичайної. Також було виведено сорти стоколосу безостого та костриці очеретяної, які до 1939 року ще не були затвердженими.
 • На період другої світової війни (1939 – 1945 рр.) науково-дослідні робіт на станції велись в незначному обсязі і частково призупинялись, але всі виведені сорти трав були збережені на насіннєвих посівах та селекційних розсадниках.
 • В період з 1946 по 1960 роки проводилась робота по відновленню та покращенню сортових якостей раніше виведених Сарненських місцевих сортів трав та їх насінництву.
 • З 1961 року розпочата робота по створенню на основі місцевих сортів нових селекційних високопродуктивних сортів тимофіївки лучної, костриці лучної та стоколосу безостого, з 1970 року – очеретянки звичайної, а з 1979 – лисохвосту лучного.
 • В 1978-1980 рр. в Україні було районовано тимофіївку лучну Сарненська 35, кострицю лучну Сарненська 134 (по даний час знаходяться в Реєстрі сортів рослин України), грястицю збірну Сарненська місцева, мітлицю білу Сарненська місцева. Стоколос безостий Горинський 231 районовано в Росії та Білорусії.
 • З 1986 року розпочата робота по виведенню нових селекційних сортів грястиці збірної та мітлиці білої, а з 1989 року – бекманії звичайної, костриці червоної та тонконогу болотного.
 • В 1992 році сорт тимофіївки Сарненська 35 прийнятий за національний стандарт виду в Україні. В 1998 році до Реєстру сортів рослин України занесено новий селекційний сорт очеретянки звичайної інтенсивного типу – Сарненська 40/100.
 • На протязі 1998-2005 рр. завершено роботу по виведенню селекційних сортів лисохвосту лучного Сарненський ранній, грястиці збірної Сарненська Л-75, стоколосу безостого Горинський 231-ТБ, костриці червоної Сарненська ДС-90, бекманії звичайної Сарненська ДС 1914, мітлиці білої Сарненська пізня, тонконогу болотного Старосарненський.
 • В 2006 р. розпочате вивчення та підбір селекційного матеріалу 6 нових видів трав, в т.ч. 3 видів бобових, призначених для вирощування на торфових і перезволожених ґрунтах.
 • В 2010-2016 рр. завершено дослідження з створення нових сортів лисохвосту лучного, бекманії звичайної та тонконогу болотного.