Напрями діяльності

Основні напрями діяльності Сарненської дослідної станції ІВПіМ НААН:

Основними напрямками діяльності Станції є виконання фундаментальних і прикладних досліджень та розробок у сфері водних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, меліоративного землеробства, екологічних проблем, пов’язаних з використанням водних ресурсів і меліорованих земель та впровадження у виробництво результатів наукових досліджень.

Основними видами діяльності Станції із зазначених напрямків є:

  • проведення науково-дослідних робіт і впровадження наукових розробок у виробництво;
  • агро- та радіоекологічні дослідження, системний моніторинг, розроблення та впровадження заходів по збереженню, відтворенню та ефективному використанню земельних і водних ресурсів Полісся та екологічній безпеці життєдіяльності людини на територіях, що зазнали шкідливого техногенного і антропогенного впливу;
  • ведення селекції, первинного та елітного насінництва багаторічних трав та інших сільськогосподарських культур, придатних для високоефективного вирощування на меліорованих землях Полісся;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності, розроблення методик, рекомендацій та посібників для практичного використання результатів наукових досліджень;
  • надання дорадчо-консультативних послуг юридичним та фізичним особам в галузі сільського господарства, меліорації, радіоекології, сільськогосподарських, природничих і технічних наук;
  • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, виставок, днів поля;
  • інша діяльність без обмежень по галузевих напрямках, яка не суперечить законодавству України, Статуту Інституту, Статуту Академії та інтересам держави, користуючись усіма правами, наданими законодавством юридичним особам.